CAREER

ตำแหน่ง : ธุรการขาย 1 อัตรา

รายได้ : 14,000-16,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง อายุ 25 – 32 ปี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า

สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

มีความระเอียดรอบคอบ,มีความรับผิดชอบ

สามารถทำงานเป็นทีมได้, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการขายและเคยใช้โปรแกรม Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน :

ทำใบเสนอราคา, ทำ Invoice (ใบแจ้งหนี้) และจัดทำเอกสารต่างๆของฝ่ายขาย

ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

ตำแหน่ง : วิศวกรฝ่ายขาย 1 อัตรา

รายได้ : 25,000-35,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุไม่เกิน 30 ปี

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีรถยนต์ส่วนตัว

สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหรกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1

รายละเอียดงาน :

รับผิดชอบงานขายลูกค้าในพื้นที่ภาคกลาง, ภาคตะวันออก

เยี่ยมลูกค้าเก่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ให้คำปรึกษา และแนะนำการแก้ปัญหาให้ลูกค้า

ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

เขียนรายงานการทำงานทุกสัปดาห์

12

สถานที่ปฏิบัติงาน เลขที่ 6 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 11 แยก 2-1 แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.